Ammattitaitoista myymäläsuunnittelua 
Helsingin, Vantaan ja Espoon alueilla

Räätälöityä myymäläsuunnittelua tarpeisiisi!

Ota yhteyttä

Ammattitaitoista myymäläsuunnittelua Helsingin, Vantaan ja Espoon alueilla

Räätälöityä myymäläsuunnittelua tarpeisiisi!

Ota yhteyttä

Ammattitaitoista myymäläsuunnittelua Helsingin, Vantaan ja Espoon alueilla

Räätälöityä myymäläsuunnittelua tarpeisiisi!

Ota yhteyttä

Muotoilutoimisto designveli tarjoaa kauppaketjuille, kauppiaille, kalustetoimittajille sekä muille kaupanalan ammattilaisille kokonaisvaltaista ja ammattitaitoista myymäläsuunnittelua ja konseptikehitystä alan vankalla kokemuksella. Yritys palvelee asiakkaita Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa, muualla Suomessa sekä tarvittaessa ulkomailla.

Myymäläsuunnittelun ensiaskeleet

Mihin tarvitaan myymäläsuunnittelua? 

Kauppaketjuilla on usein tarkka, yrityksen strategian pohjalta laadittu konsepti ja siitä johdettu myymäläkonsepti, mutta toteutus puuttuu. Yksittäisellä kauppiaalla voi myös olla käsitys siitä, mihin suuntaan hän haluaa myymäläkonseptia kehittää, mutta resurssit vision toteuttamiseen ovat rajalliset. Muotoilutoimisto designveli auttaa asiakkaitaan tekemään myymälöistä toimivia ja loppuasiakkaita houkuttelevia. Designveli valmistaa myymälästä laadukkaan 3D-mallinnuksen, käy tarkistamassa kauppatilat ja toteuttaa suunnittelun ensiaskeleet. Tämän jälkeen yritys keskittyy myymälän yleisilmeeseen: materiaaleihin ja grafiikkaan. Materiaalivalintoihin kiinnitetään paljon huomiota ja eri materiaaleja kilpailutetaan.  

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Muotoilutoimisto designveli tekee osaavaa myymäläsuunnittelua vahvalla alan tuntemuksella!

Asiakaspalvelu ikoni
Myymäläsuunnittelua tehdessä yritys kuuntelee tarkasti asiakkaansa tarpeita ja toiveita.
Avaimet käteen periaate

Työt voidaan toteuttaa avaimet käteen -periaatteella.

kokonaisvaltaiset palvelut

Yrityksen tarjoama palvelu on aina kokonaisvaltaista: työ tehdään huolella ja luotettavasti alusta loppuun asti, yksityiskohdat tarkasti huomioiden.

muotoilijan koulutus

Yrittäjän muotoilijan koulutus takaa korkealaatuisen ja huolitellun työnjäljen.

Myymäläsuunnittelun sisältö

Myymäläsuunnittelu on vähittäismyymälän suunnittelemista mahdollisimman hyvin tarkoitustaan palvelevaksi kulkureittiensä, kalustuksensa, tavaroiden esillepanon, opastekylttien, asiakaspalvelun ja myymälän sisäisen sekä ulkoisen logistiikan kannalta.

Onnistuneen myymäläsuunnittelun tavoitteena on tehdä myymälässä käynti asiakkaalle mahdollisimman miellyttäväksi ja ostohaluja herättäväksi. Tällä tavalla hyvä myymäläsuunnittelu kasvattaa myymälää pitävän yrityksen tuottoa.

Myymäläsuunnittelu on myös tärkeä osa yrityksen visuaalista markkinointia ja konseptin rakentamista. Sen tarkoituksena on esittää tuotteet mahdollisimman haluttavina, esimerkiksi kauniisti valaistuina tai herkullisesti ja värikkäästi esille pantuina.

Visuaaliseen markkinointiin sisältyy myös rakennuksen ulkonäkö ja arkkitehtuuri, layout eli myymälän pohjaratkaisut kulkureitteineen sekä display-ratkaisut, kuten myymälän kalustus, muu sisustus ja somistus sekä opasteet.

Myymäläsuunnittelu ottaa huomioon myös kuluttajan näköaistimukset (tilakokemus, valaistus, värit jne.) ja myös muut aistikokemukset, kuten tuoksut, lämpötilan ja taustamusiikin.

Myymäläympäristön osatekijät jaetaan kolmeen ryhmään:

  1. myymälän rakenteeseen,
  2. myymälän tuotevalikoimaan ja sen esillepanoon,
  3. myymälän palveluihin.

Myymäläsisustus

Myymäläsuunnitteluun kuuluu olennaisena osana myymäläsisustus. Sillä houkutellaan ohikulkijaa astumaan myymälän ovesta sisään ja tekemään ostoksia. Myymäläsisustus muovaa myös myymälän imagoa ja visuaalista ilmettä.

Lue lisää

Projektinhallinta

Myymäläkonseptin luonti on ensiarvoisen tärkeää, jotta liiketoiminnasta tulee onnistunutta. Muotoilutoimisto designveli auttaa myymäläkonseptin kehittämisessä omaa erikoisosaamistaan ja ainutlaatuista tietotaitoaan käyttäen. 


Myymäläsuunnittelu ja sen työvaiheet vaativat taitavaa projektinhallintaa. Designveli on tässä kovan luokan ammattilainen. Yritys on mukanasi luotettavana kumppanina koko projektin ajan. 

Lue lisää

Kuvagalleria

Kuvagalleria esittelee yrityksen töitä vuosien varrelta. 

Yritys tekee myymäläsuunnittelua ja konseptikehitystä vankalla kokemuksella Helsingin ja muun pääkaupunkiseudun sekä tarvittaessa koko Suomen alueella.

Tutustu kuvagalleriaan